Objavljeno: 25. 08. 2023 - 8:44

Priprema zemlje za sadnju batata

Priprema zemlje za batat se sastoji od nekoliko dijelova

  1. kalcinizacija, smanjenje kiselosti tla
  2. jesenska brazda, zbog uništenja korova i zadržavanja veće količine vlage
  3. proljetno gnojenje tla
  4. usitnjavanje tla
  5. formiranje gredica i postavljanje folije

Prije kalcinizacije i gnojidbe svakako preporučujem da se napravi analiza tla s preporukom gnojidbe.
Ako dobijete preporuku gnojidbe stajskim gnojem, nemojte to činiti ako gnoj nije zreo, barem 2 godine odstajao.

KALCINIZACIJA
Tlo treba prilagoditi potrebama kulture koja se sadi, u slučaju batata to je 5,5 – 6,5 pH.
U kiselim tlima biljke a time i batat teže usvajaju hranjive tvari iz tla.

JESENSKA BRAZDA
Poslije kalcinizacije potrebno ga je zaorati dubokom brazdom.
Istim se postiže uništenje korova i više vlage tokom vegetacije.

GNOJIDBA
Analiza tla otkriva što u tlu imamo i što tlu fali kako bi kultura imala visok prinos.
Preporuke za gnojidbu batata u prosjeku se kreću 50 -100 – 150 kg/ha NPK.
Preporučuju se gnojiva 7-20-30 ili 6-14-21.
Bez analize tla preporuka je 1t/ha, 7-20-30.

OBRADA TLA
Tlo za batat treba biti maksimalno usitnjeno stoga se preporuča frezanje kako bi se gomolj mogao što bolje i jednostavnije razvijati ali i kako bi se olakšalo postavljanje uzdignutih gredica i folije.

POLAGANJE FOLIJE
Folija se postavlja sredinom do krajem 4. mjeseca kako bi se zadržalo što više vlage u gredici.
Gredice se formiraju da budu visoke 25-30 cm, na razmak od 120 cm.
Na gredice se postavlja crna folija kako bi kondenzacijom zadržala vlaga i postigla viša temperatura oko gomolja.
U području dalmacije preporuka je upotrebe dvobojne folije, gdje se bijela boja okreće prema van a crna prema tlu.

 

Kupite povezane proizvode:

  Blog - Sve