Objavljeno: 25. 08. 2023 - 8:06

Vađenje batata

Batat se iz tla vadi 100 – 130 dana od sadnje, kada dostigne tehnološku zrelost, a ovisno o vrsti batata.

Vadi se mehaničkim vadilicama za krumpir, modificiranim plugovima ili kombajnima…

Ovdje se nalazi video vađenja batat modificiranim plugom:

Na malim površinama može se vaditi uz pomoć vila ili štihaće.

Potrebno ga je izvaditi što opreznije kako bi oštećenja kore bila što manja a nagnječenja potpuno izbjegnuta.
Svako oštećenje nakon dehidracije postaje sive do smeđe boje te narušava izgled batata.

 

Kupite povezane proizvode:

  Blog - Sve